The match: AgilePM vs PRINCE2 Agile, ‘Round 1’

De kracht van het Agile werken wordt steeds meer onderkend in bedrijven. Niet alleen is het meer de ICT manier van ontwikkelen, ook andere organisatie onderdelen beseffen dat Agile werken kan helpen. Maar wat is dan Agile? En hoe zit dit dan in de lijn of in projecten? Vanuit Scrum wordt immers altijd gezegd dat er geen projectmanager nodig is. Hoe gaan we dan om met besluitvorming? En hoe maken we keuzes voor de juiste agile ‘methode of framework’? En hoe ga je er mee aan de slag?

Deze blogreeks gaat over deze vragen en zullen wellicht meerdere vragen gaandeweg gaan oproepen.

De kracht van het Agile werken wordt steeds meer onderkend in bedrijven. Niet alleen is het meer de ICT manier van ontwikkelen, ook andere organisatie onderdelen beseffen dat Agile werken kan helpen. Maar wat is dan Agile? En hoe zit dit dan in de lijn of in projecten? Vanuit Scrum wordt immers altijd gezegd dat er geen projectmanager nodig is. Hoe gaan we dan om met besluitvorming? En hoe maken we keuzes voor de juiste agile ‘methode of framework’? En hoe ga je er mee aan de slag? Deze blogreeks gaat over deze vragen en zullen wellicht meerdere vragen gaandeweg gaan oproepen.

Two is company, three is a crowd

Naast AgilePM en PRINCE2 Agile zijn er veel certificeringen rondom Agile. Niet allemaal zullen we ze behandelen, maar een aantal zal naar verwezen worden. De bekendste manier van agile werken is Scrum. Deze manier van werken is in 1995 geformaliseerd als software ontwikkelmethode, maar wordt steeds vaker breder ingezet. Denk bijvoorbeeld aan ontwerp-  en ontwikkelprocessen, marketing en campagnes die in korte ontwikkelstappen naar een eindresultaat toewerken. Overigens zijn er meer ICT agile stromingen, waaronder XP (Extreme Programming), Scaleble Agile Framework (SAFe) en ontwikkelingen als Test Driven Development (TDD). Allemaal hebben ze overeenkomsten: Wat we ontwikkelen staat niet vast, dit wordt geleidelijk duidelijk. Op hoofdlijnen weten we ongeveer wat we gaan oplossen voor de organisatie, maar hoe dit exact gaat worden, dat ontstaat gaandeweg.

Focus op AgilePM en PRINCE2 Agile

De laatste maanden is er vooral veel ontwikkeling geweest rondom deze 2 methoden. Agile Project Management (AgilePM, afkomstig van APMG International) en PRINCE2 Agile (afkomstig van Axelos). Maar welke moet je nu gebruiken? Wat zijn de factoren waarin ze van elkaar verschillen en waarin ze gelijk zijn aan elkaar? Laten we kort in de oorsprong van de beide methoden duiken om hier achter te komen.

AgilePM

AgilePM is in 2009 op de markt gekomen vanuit de doorontwikkeling van DSDM (Dynamic System Development Method). Daarin is onderkend dat Agile werken niet alleen teamwerk is, maar dat er ook management nodig is om te zorgen voor voldoende besluitvorming dan wel financiering en een kompas dat richting geeft vanuit mensen die in de organisatie de grote lijnen uitzetten en daar een visie over hebben. Daarnaast heb je uiteraard te maken met de teams die zorgen dat het project gerealiseerd wordt. AgilePM is als stand-alone manier van werken uitstekend te gebruiken en is met de 2.0 variant ook eenvoudig aan te passen in het gebruik met andere, reeds gesettelde, agile manieren van werken, zoals Scrum.

De kracht van AgilePM zit in het feit dat we zien dat er in een project nu eenmaal andere mensen en eigenaren zitten dan in de lijn en dat dit effect heeft op het managen van ontwikkelingen. In sommige agile werkvormen wordt vanuit een bestaand systeem ontwikkeld en is er iemand verantwoordelijk voor dat deel van het systeem. Die persoon kan voldoende richting geven vanuit de rol Product Owner. Maar een systeem wat nog geen formeel domein is, wat nog geen eigenaar heeft is een stuk complexer. AgilePM legt hier een goede basis vanuit een slagvaardige besluitvorming en een team wat zelf organiserend is en op directe wijze met de organisatie samenwerkt. Hierin is de rol van Business Ambassadeur in de teams aanwezig om direct bij de ontwikkeling betrokken te zijn.

PRINCE2 Agile

Sinds enkele jaren is PRINCE2 niet meer in eigendom van de Britse overheid, the Office of Goverment Commerce (OGC), maar van een commerciële organisatie: Axelos. Deze organisatie heeft ingespeeld op de toenemende behoefte van organisaties waar PRINCE2 wordt gebruikt om te leren omgaan met de diverse agile manieren van werken. Hoewel PRINCE2 vanaf de 2009 versie al helemaal klaar was voor het gebruik in combinatie met Agile, hebben veel organisaties PRINCE2 vanuit eerdere versies al ingevoerd of er een document gedreven methode van gemaakt. Gelukkig is PRINCE2 veel beter in staat om om te gaan met Agile dan veel mensen denken en dat is nu expliciet gemaakt.

PRINCE2 in Nederland

Hoe het kan weet ik niet, maar ik zie wel dat PRINCE2 in Nederland een wat andere lading heeft gekregen dan in sommige andere landen, waaronder bijvoorbeeld Engeland. Veel mensen die PRINCE2 gedaan hebben, hebben alleen het Foundation niveau gehaald en gaan dan werken in projecten. Alleen is de Foundation niet zozeer bedoeld om daarmee als projectmanager te gaan werken, maar alleen om de begrippen en kennisaspecten van PRINCE2 te leren. In de Practitioner leer je om deze kennis toe te passen in project casuïstiek, die laat zien dat je weet hoe je moet werken en reageren vanuit de rol projectmanager. Zelfs mensen die verantwoordelijk worden voor het implementeren van PRINCE2 in een organisatie zijn ‘slechts’ Foundation opgeleid. Daarmee ontstaan soms problemen dat PRINCE2 teveel wordt ingericht vanuit een te strak stramien en met onvoldoende nuance.

PRINCE2 Agile als aanvulling op Practitioner

Met de onderkenning dat we PRINCE2 goed op agile uitvoering kunnen samenvoegen, is Axelos gaan werken aan PRINCE2 Agile. Daarmee hebben ze een Practitioner Guide voor het omgaan met agile geschreven. Met andere woorden, je dient een Registered Practitioner te zijn om deze training te volgen en het examen te mogen doen. Hiermee leren organisaties die PRINCE2 hebben geïmplementeerd als projectmethode omgaan met de diverse manieren van ontwikkelen die agile kan toevoegen. Echter, als je dat niet op de goede manier doet, is de kans aanwezig dat je niet de kracht uit beiden haalt, maar met een slechte mix van PRINCE2 en agile je projecten ten gronde richt.

Met de kwalificatie van PRINCE2 Agile wil je aansturen op de kracht van PRINCE2, de sterke principes die deze methode vormen. Daarvandaan kun je gericht kijken naar de mate waarin de onderdelen van het project agile te maken zijn en waarin dit juist meerwaarde heeft. Daarbij leer je ook te denken in vormen van ‘oplossingen’ om op hoger besluitniveau wel voldoende informatie te hebben om de validiteit van het project zeker te stellen en te zoeken naar eerder opleverbare waarde van concrete producten. Soms om er uit te leren, maar vaak ook al om uit te nutten vanuit de organisatie.

Conclusie ‘Round 1’

Beide modellen bieden veel meerwaarde. Voor de PRINCE2 Agile geldt echter dat je al PRINCE2 Foundation en Practitioner hebt gedaan, om te leren hoe je agile werkt onder PRINCE2. PRINCE2 Agile is als niveau een echte topper, waar je behoorlijk wordt uitgedaagd als deelnemer om de diverse manieren van agile werken te gebruiken met PRINCE2. Dit is ideaal voor organisatie waar PRINCE2 al een gevestigde orde is. Mocht die er niet zijn, dan is AgilePM een uitstekende manier van werken om vanuit agile projectontwikkeling voldoende management en governance aspecten in te parkeren. De AgilePM training is gebaseerd op een Foundation level, waarin de basis wordt gelegd op gebied van kennis. Daarop is een Practitioner level die je in de rol van projectmanager leert hoe om te gaan met agile projecten en de diverse aspecten die vanuit uitvoering of management nodig zijn. Ook hier is rekening gehouden met PRINCE2, maar het is geen randvoorwaarde. Dus kijk waar je staat, en bepaal je koers.

UPDATE: Inmiddels is het mogelijk om PRINCE2 AGILE te doen na Foundation. We zien dat Practitioners de examens al erg pittig vinden, voor mensen met alleen Foundation is het wel een extra uitdaging.

Meest recente berichten:

De luie projectmanager

The match: AgilePM vs PRINCE2 Agile, ‘Round 2’

In de Spotlight: Agile Scrum – Project delivery

In de Spotlight: PRINCE2 – Project management

In de Spotlight: IPMA – Project management

In de Spotlight: PRINCE2 Agile – Project management

Rolf Teekens

Rolf Teekens is vanaf 1994 al betrokken bij projecten. In diverse organisaties en branches is hij uiteindelijk uitgegroeid tot projectmanager en trainer. Door dagelijks trainingen te geven en projectmanagementverbeteringen door te voeren is Rolf een grote hulp geweest bij diverse klanten. Zo is hij als projectmanager en trainer onder andere werkzaam geweest bij Ministerie van Defensie, Zilveren Kruis Achmea, diverse Gemeenten en Provincies en binnen de zorg sector.

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden