Profile Dynamics®

Profile Dynamics® is een speciaal ontwikkeld model voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar ook van teams en afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen.

Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen.

Profile Dynamics® is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves, die zeven belangrijke en zeer herkenbare waardenstelsels definieerde die de basis vormen van ons denken en handelen.

Certificering

Certificering voor Profile Dynamics® is bestemd voor ieder die het model professioneel in wil zetten in coachings- en trainingsactiviteiten.

Profile Dynamics kent 1 certificeringsniveau:

  • Profile Dynamics® Trainer: trainer, adviseurs en coaches

Bron

Over het gedachtegoed van Graves zijn vele boeken verschenen. Wij maken gebruik van "Het grote drijfverenboek".

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden