P3O® - Project support

P3O® (Portfolio-, Programma- en Project Ondersteuning) is de methode die vanuit de Britse overheid is ontwikkeld om de stroom van de vele projecten beter op het strategische plan van de organisatie te richten. Dit zorgt er voor dat we de juiste projecten uitvoeren en dat ze ook de gewenste meerwaarde gaan leveren.

Tegenwoordig worden er steeds meer projecten gedaan in organisaties. Iedere afdeling met budget en ambitie zou projecten kunnen starten. Erg waardevol, maar dit kan leiden tot een groot aantal projecten of projecten die elkaar overlappen of tegenwerken. Hierdoor ontstaat een behoefte om vanaf directieniveau mee te kijken of de juiste projecten wel worden gedaan en ze de aandacht te geven die nodig is. Door het creëren van overzicht over alle projecten en het onderlinge belang te wegen, worden alle initiatieven in de tijd gezet en met zorg uitgevoerd.

Om te borgen dat de beslissers over projecten de juiste informatie bezitten uit projecten, wordt binnen het P3O model zorg gedragen voor het verbinden van deze projecten en informatie aan de behoefte van het management en de strategie van de organisatie. Het P3O® model kijkt niet alleen naar het functioneren van een bestaande ondersteuning van projecten, programma's en portfolio van project. Er wordt specifiek richting gegeven hoe een P3O model op maat te maken voor de behoefte van de organisatie.

Certificering

P3O kent 2 certificeringsniveaus:

  • P3O Foundation, voor iedereen die betrokken is bij portfoliomanagement (projectmanager, stuurgroep, etc.) en gericht op kennis en begrip
  • P3O Practitioner, voor de portfoliomanager/changemanager en gericht op toepassen en op maat maken

Om het certificaat te halen dient u het gelijknamige examen te doen en daarvoor te slagen.

Bron

De methode staat beschreven in het handboek "P3O® Portfolio, Programme and Project Offices".

P3O (Front)
P30 logo

Trainingen

P3O® Foundation

P3O® Practitioner

P3O® Foundation Examen

P3O® Practitioner Examen

Trainingsbrochure

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden