AgilePM® - Projectmanagement

AgilePM® (Agile Project Management) is een aanpak voor het iteratief of cyclisch vaststellen van eisen en wensen en het uitvoeren van projecten op een zeer flexibele en interactieve wijze. Iteratief ontwikkelen staat enorm in de belangstelling, mede door de populariteit van Scrum.

Agile Project Management stoelt - net zoals Scrum - op Agile principes die als tegenstroming zijn ontstaan op de klassieke aanpak of watervalbenadering, zoals die in systeem- en softwareontwikkeling lange tijd gebruikelijk was. Accepteren dat eisen en wensen tussentijds zullen veranderen, werken met kleine teams met meer autonomie en zelfsturing, informeler verifiëren van deelresultaten met gebruikers en werken met timeboxing zijn kenmerken van Agile Project Management. Agile Project Management, gebaseerd op DSDM Atern, beslaat zowel de harde, systeemkant van projectmanagement en in enige mate de zachte (inter)menselijk kant.

Agile Project Management is geen Scrum. In de kern ontlopen beide aanpakken elkaar nauwelijks. Maar in tegenstelling tot Scrum onderkent Agile Project Management wel het nut en de noodzaak van enige afstemming en - waar dat echt nodig is - vastlegging. Duidelijk is dat Agile Project Management niet alleen bruikbaar is bij softwareontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook bij innovatieprojecten, marketing en reclamecampagnes, productontwikkeling, enzovoort.

Certificering

Agile Project Management examinering richt zich op het toetsen van kennis, inzicht en toepassen van het gedachtegoed op dynamische projecten. Certificering is het gevolg van het goed afleggen van het examen.

AgilePM kent 2 certificeringsniveaus:

Bron

Het gedachtegoed van Agile Project Management is vastgelegd in het "Agile Project Management Handbook".

AgilePM 2 EN (Front)
AgilePM Logo

Trainingen

AgilePM® Foundation

AgilePM® Foundation Examen

AgilePM® Foundation Zelfstudie

AgilePM® Practitioner

AgilePM® Practitioner Examen

Boek

De Sleutel tot Projectmanagement – AgilePM® ontsloten

Trainingsbrochure

Downloads

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden