Consulting

Projectmatig werken is een manier van denken en handelen die organisaties leren met vallen en opstaan. Een extra steuntje in de rug van een objectieve specialist kan net dat beetje extra steun en inzicht geven om uw doelen met minder inspanning te halen.

Professionaliseren van projectmatig werken zit in onze genen. Wij begeleiden en adviseren u in de volle breedte: van korte audits, individuele coaching en teamontwikkeling, tot het inrichten van projectondersteuning en het invoeren van een specifieke aanpak. Wij leveren u praktische adviezen die u snel en meetbaar resultaat opleveren. Met oog voor mens en cultuur.

Enkele voorbeelden waarmee wij u kunnen helpen:

  • Creëren van bewustwording wat projectmatig werken inhoud
  • Reviewen/auditen van een project(enportfolio)
  • Inrichten van een basis voor portfoliomanagement
  • Assistentie bij het matchen van kandidaten voor uw projectteam
  • Coachen van projectteams en stuurgroepen
  • Vlottrekken van vastgelopen projecten en het oplossen van interne spanningen in het team
  • Vergroten de professionaliteit d.m.v. volwassenheidsmetingen en verbeterplannen

Succesvolle projecten hebben één ding gemeen: de organisatie is gecommitteerd aan de projecten en heeft projectmatig en planmatig werken omarmd. Dat vraagt wel dat de organisatie weet welke initiatieven er lopen, wat de beschikbare capaciteit is en welke toekomstige capaciteitsbehoefte er is voor de projecten.

De behoefte van het management om meer grip te krijgen op projecten ontstaat vaak door groei van de organisatie of door veranderingen die het al dan niet verplicht moet doormaken. Het krijgen van grip gaat niet vanzelf. Het is een pad van geduld, volharding en van vallen en opstaan. Key Result adviseert en begeleidt u bij dit traject. Van korte ad hoc audits en inventarisaties tot implementatie van projectmatig werken, portfoliomanagement of projectondersteuning.

Auditing

Het uitvoeren van audits is één van de type consulting opdrachten die Key Result uitvoert. Deze audits kunnen betrekking hebben op individuele projecten, maar ook het management van het projectportfolio binnen een organisatie.

Audits kunnen zich ook beperken tot specifieke deelaspecten van projectmanagement of tot het gebruik van een specifieke methodologie. De bekende PRINCE2 Health Check is een voorbeeld uit de laatste categorie.

Projectbeheersing & -besturing

Heeft een organisatie te maken met een veelvoud aan (parallelle) projecten, dan heeft dat onmiddellijk effect op zowel de besturing als de administratieve en communicatieve ondersteuning van de projecten.

De projectmanagers hebben zo een zorg minder en kunnen daardoor meer aandacht schenken aan hun kerntaken: het managen van projecten. Tegelijkertijd krijgt het management betere en eenduidige managementinformatie, waardoor capaciteitsplanning en prioritering eenvoudiger wordt. En dat komt ook de besluitvorming rondom individuele projecten ten goede.

Belangrijk is dat het opzetten van dergelijke ondersteuning niet mag worden onderschat. Factoren zoals acceptatie binnen het bedrijf, cultuur- en organisatieverandering, ontwikkelen van documentatie en informatiestromen, opzetten van nieuwe procedures en werkwijze, ontwikkelen van standaarden en communicatieplannen spelen een belangrijke rol. Bovendien kan het opzetten van een project(en)bureau veel tijd vergen en ten koste gaan van de bestaande productiviteit.

Volwassenheid

Ook organisaties die projectmanagement als vak zien en gewend zijn projecten te denken en werken zoeken continu naar verbetering. Soms omdat de wetgever of de markt daarom vraagt, maar vaker vanuit de interne behoefte en wil om beter, sneller, efficiënter en voorspelbaarder resultaten te behalen.

Hoe doet uw organisatie het op het gebied van projectmanagement? Wat zijn de zwakke punten en wat de sterke? Op basis van het projectmanagement maturity model (PMMM) kan Key Result de prestaties van de organisatie meten en actiepunten voor verbetering identificeren.

Nadat een Quick Scan is uitgevoerd worden op basis van de aanbevelingen de stappen gezet om projectmanagement op een hoger plan te brengen.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

De eerste stap naar professioneel projectmanagement is bewustwording. Bewustwording dat projecten anders zijn dan routinematig werk. Dat projecten een manier van samenwerken en besluitvorming betekent. Dat niet alle informatie beschikbaar is, dat zaken moeten worden uitgezocht, dat vragen moeten worden gesteld en dat team niet vanzelf als team opereren.

Maar u wilt uw echte projecten niet als oefentuin gebruiken. Het belang van het project is daarvoor te groot. Wat zou het toch mooi zou het toch mooi zijn om in een veilige omgeving de knelpunten die u met projectmatig werken tegenkomt zichtbaar te maken en te bespreken. Of een omgeving waarin u zo echt als mogelijk een vaardigheid, leiderschapsstijl of gedrag kunt uitproberen. Key Result biedt u die mogelijkheid. Met twee geweldige management games kunt u in één dag met uw team in 'de zandbak' spelen. Goed om te leren, goed voor de onderlinge band, maar ook bijzonder leuk om te doen.

Art4All

Art4All is de naam van een wereldtentoonstelling van allure die het museum NewAge eens in de 4 jaar organiseert. Komend jaar wordt de tentoonstelling voor de 5de keer georganiseerd: een jubileumeditie. Het organiseren en voorbereiden van de tentoonstelling is het project. In de bijlage vindt je meer achtergrondinformatie over de projectopdracht.

Het project wordt gedraaid door 4 teams. Die teams worden gestimuleerd hun creativiteit aan te wenden en ook daadwerkelijk allerlei producten (zoals kunstwerken, flyers, multimediapresentaties) te produceren. Uiteraard zijn er de nodige dwarsverbanden en zijn de teams van elkaar afhankelijk. En natuurlijk hebben we gezorgd voor de nodige risico’s die optreden tijdens het project.

The Challenge of Egypt

In The Challenge of Egypt bent u de projectleider, verantwoordelijk voor de bouw van een wereldwonder: de piramide van Cheops. De game wordt gespeeld met uw team en ieder krijgt een rol.

The Challenge of Egypt is gericht op het leren toepassen van projectmanagement. Er wordt aandacht besteed aan het opzetten van een projectorganisatie, het managen van projectrisico's, toezicht houden op scope, budget, tijd, kwaliteit en veiligheid en het leren omgaan met issues. U zult merken dat de ogenschijnlijke harde aspecten van projectmanagement in grote mate afhankelijk zijn van gedrag en communicatie.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Projecten doen betekent samen werken aan een gezamenlijk doel en resultaat. Projectmatig werken is dus mensenwerk. Mensen met ieder hun eigen vaardigheden, sterktes en zwaktes, en manier van doen. Best lastig dus om in een project te komen tot optimale samenwerking.

Inzicht in drijfveren van individuele teamleden, van de groep, de omgeving en zelfs van nieuwkomers kan u enorm helpen uw eigen handelen, maar ook dat van de groep te verklaren en daarop te acteren.

Profile Dynamics® is het instrument dat wij hanteren om het inzicht te verwerven: meten is weten. En het beeld wat uit het profiel naar voren komt wordt bijna altijd onmiddelijk door de persoon en vaak ook door zijn of haar omgeving herkend.

Enkele voorbeelden waarmee wij u kunnen helpen:

Het maken en bespreken van de profielen is vaak stap 1 van een langer begeleidingstraject. Het doel is vaker om een bepaalde verandering in gedrag of houding te realiseren, of te ondersteunen bij het maken van afwegingen en keuzes.

Naast begeleiding en coaching, bieden wij ook een tweetal trainingen aan:

Gemotiveerde mensen zijn essentieel voor een project: samen werken aan een gezamenlijk projectresultaat en als team problemen, knelpunten en uitdagingen oplossen.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Offerte Consulting Diensten

© 2011 - 2024 Key Result | Alle rechten voorbehouden