Werken in Projecten

Projectmatig werken is een manier van denken en handelen om planmatig en doelmatig tot resultaten te komen. Ieder die deelneemt aan een project krijgt te maken met de grondbeginselen van deze projectmatige aanpak zoals: organisatie, besluitvorming, afbakening, beheersing, samenwerken en communicatie.

Projectmatig werken is geen methode, maar een algemeen geaccepteerde manier van werken die al decennia lang op middelbare en hogescholen wordt onderwezen en actief wordt toegepast binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Certificering

Voor Projectmatig werken bestaat geen certificering: deelnemers aan projecten moeten beschikken over algemene kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn om een projectmatige aanpak succesvol in te zetten.

Bron

Als algemeen geaccepteerde leidraad voor een projectmatige aanpak geldt het boek "Projectmatig Werken".

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden