AgilePgM® - Programmamanagement

AgilePgM® (Agile Programma Management) biedt programmamanagers een gedisciplineerde maar flexibele agile-benadering voor het beheer van organisatorische veranderingen, waardoor iteratieve en incrementele levering van outputs en benefits mogelijk wordt gemaakt. Het beheersmodel zorgt dat een programma een visie vastlegt en tegelijkertijd teams in staat stelt te werken zonder onnodige onderbreking of inmenging. Het programma kan zo evolueren en reageren op zakelijke veranderingen in een steeds dynamischere wereld omdat het gebaseerd is op een stevig fundament.

Agile Programma Management stoelt - net zoals Scrum - op agile principes die als tegenstroming zijn ontstaan op de klassieke aanpak of watervalbenadering, zoals die in systeem- en softwareontwikkeling lange tijd gebruikelijk was. Accepteren dat eisen en wensen tussentijds zullen veranderen, werken met kleine teams met meer autonomie en zelfsturing, informeler verifiëren van deelresultaten met gebruikers en werken met timeboxing zijn kenmerken van Agile Project Management en dus ook een belangrijk onderdeel van Agile Programma Management. Agile Programma Management, gebaseerd op Agile Business Consortium, beslaat de harde systeemkant van programmamanagement en in enige mate de zachte (inter)menselijk kant.

Certificering

Agile Programma Management examinering richt zich op het toetsen van kennis, inzicht en toepassen van het gedachtegoed op dynamische projecten. Certificering is het gevolg van het goed afleggen van het examen. Momenteel is alleen het AgilePgM® Foundation certificeringsniveau beschikbaar.

Bron

Het gedachtegoed van Agile Programma Management is vastgelegd in het "Agile Programma Management Handbook".

AgilePgM EN (Front)
AgilePgM-Logo

Trainingen

AgilePgM® Foundation

AgilePgM® Foundation Examen

Trainingsbrochure

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden