MoP® - Portfoliomanagement

MoP (Management of Portfolio's) is een gestructureerde, generieke methode voor portfoliomanagement. Deze van oorsprong Britse methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van het geheel initiatieven, projecten en programma's met als doel de strategische bijdrage te maximaliseren en mensen en middelen optimaal in te zetten.

Centraal staan de cycli voor het definiëren van het portfolio en het opleveren van het portfolio, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de selectie van de juiste initiatieven en een krachtig besturingsmodel. MoP beslaat vooral de harde, systeemkant van portfoliomanagement, maar er wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de menselijke kant van verandering.

Certificering

MoP kent 2 certificeringsniveaus:

  • MoP Foundation, voor iedereen die betrokken is bij portfoliomanagement (projectmanager, stuurgroep, etc.) en gericht op kennis en begrip
  • MoP Practitioner, voor de portfoliomanager/changemanager en gericht op toepassen en op maat maken

Om het certificaat te halen dient u het gelijknamige examen te doen en daarvoor te slagen.

Bron

De methode staat beschreven in het Engelstalige handboek "Management of Portfolios".

MoP-logo

Trainingen

MoP® Foundation

MoP® Practitioner

MoP® Foundation Examen

MoP® Practitioner Examen

Trainingsbrochure

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden