In de Spotlight: MoP – Portfolio management

In deze nieuwe serie zetten we een van onze trainingen in de schijnwerpers. We leggen uit wat de training inhoudt, wat de voordelen zijn voor de individuele deelnemer maar ook voor de organisatie. Al deze vragen en meer zullen in deze terugkerende serie worden beantwoord. Deze keer gaan we het hebben over de training waarmee je het portfolio kan managen: MoP.

In deze nieuwe serie zetten we een van onze trainingen in de schijnwerpers. We leggen uit wat de training inhoudt, wat de voordelen zijn voor de individuele deelnemer maar ook voor de organisatie. Al deze vragen en meer zullen in deze terugkerende serie worden beantwoord. Deze keer gaan we het hebben over de training waarmee je het portfolio kan managen: MoP.

Wat is MoP?

Portfoliomanagement wordt omschreven als een gecoördineerde verzameling van strategische processen en besluiten die gezamenlijk de meest effectieve balans van organisatorische verandering en dagelijkse bedrijfsactiviteiten (‘business as usual’) mogelijk maken.

Management of Portfolios (MoP®) benadert het beheer van wijzigingsprojecten en programma’s vanuit een strategisch oogpunt. Het geeft een overzicht van alle wijzigingsactiviteiten, waaronder: wat de portfolio omvat, wat het kost, welke risico’s zich voordoen, hoe de voortgang is, en wat de invloed is op de dagelijkse gang van zaken en de strategische doelstellingen van de organisatie.

Centraal staan de cycli voor het definiëren van het portfolio en het opleveren van het portfolio, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de selectie van de juiste initiatieven en een krachtig besturingsmodel. MoP beslaat vooral de harde, systeemkant van portfoliomanagement, maar er wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de menselijke kant van verandering.

De voordelen van MoP voor individuele deelnemers

  • Je zorgt voor de succesvolle levering in termen van tijd, kwaliteit, budget en het behalen van de opbrengsten.
  • Je verbetert de betrokkenheid en communicatie tussen de leidinggevenden en het personeel.
  • je zorgt voor een bewustere toewijzing van mensen en middelen, voor verbeterde levering en voor het behalen van grotere opbrengsten in de toekomst.
  • Je hecht prioriteiten aan programma’s en projecten naar de mate waarin ze bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen van je organisatie en in het licht van het algehele risiconiveau.
  • Je levert een middel voor betere efficiency bij het afleveren van initiatieven tot verandering door middel van betere planning van de mensen en middelen, door het sturen van de afhankelijkheidsrelaties en door gestroomlijnde procedures.

De voordelen van MoP voor organisaties

  • Je schrapt overbodige, elkaar overlappende en slecht presterende programma’s en projecten.
  • Je verbetert de coördinatie van bestaande functies en processen.
  • Je zorgt ervoor dat de beperkte mensen en middelen worden ingezet om het strategische effect te optimaliseren, de levering te coördineren en de strategische afstemming te handhaven.
  • Je investeert in programma’s en projecten met het oog op de actuele omstandigheden en je verbetert de coördinatie van investeringen in programma’s en projecten, je verbetert het risicobeheer én je stimuleert samenwerking.
  • Je verbetert de transparantie, het afleggen van verantwoording en het goede bestuur van de onderneming.

De niveaus van MoP

De Foundation-kwalificatie zal bevestigen dat je over voldoende kennis en inzicht beschikt om te werken als een goed geïnformeerd lid van een Portfolio Office of in een aantal verschillende rollen in portfoliomanagement.

Het Foundation niveau is gericht op de portfolio-, project- of programmamanager, hoofd projectbureau of lijnmanager en hij/zij die hun kennis van portfoliomanagement willen verbreden. Om aan deze training mee te doen is HBO denk- en werkniveau is vereist. Ervaring met projectmanagement is een must, kennis van PRINCE2® en MSP® een pre.

De Practitioner-kwalificatie zal bevestigen dat je voldoende begrip hebt gekregen over de manier waarop je de MoP richtlijnen kunt toepassen en toesnijden en hoe je portfolio data, documentatie en rollen analyseert in relatie tot een scenariosituatie.

Met passende ondersteuning ben je in staat om over de invoering van geschikte werkwijzen en technieken te adviseren, en de methode toepassen op een echte portfolio, maar je bent wellicht nog niet voldoende vaardig om dit goed te doen in alle situaties. Jouw persoonlijke deskundigheid, de ingewikkeldheid van de portfolio en de ondersteuning die je krijgt hebben eveneens invloed op de impact die de Practitioner kan hebben.

De Practitioner-kwalificatie is gericht op de portfolio-, project- of programmamanager, hoofd projectbureau of lijnmanager en hij/zij actief aan de slag wil met het praktisch toepassen van MoP. Kennis van PRINCE2® en MSP® is zeer aan te raden. Ervaring met project- en/of programma-management een must. Als je examen wil doen, moet je zijn geslaagd voor het MoP Foundation examen.

Beide trainingen duren tijdens een klassikale training 2 dagen, maar net als bij onze andere trainingen is het mogelijk om bij een in-company training gebruik te maken van maatwerk of andere tijden.

Download onze MoP brochures, of neem contact met ons op als je meer wil weten over deze (of andere) training! Wij helpen je graag verder met het vinden van de perfecte training voor jou of jouw organisatie.

Meest recente berichten:

De luie projectmanager

The match: AgilePM vs PRINCE2 Agile, ‘Round 2’

In de Spotlight: Agile Scrum – Project delivery

In de Spotlight: PRINCE2 – Project management

In de Spotlight: IPMA – Project management

In de Spotlight: PRINCE2 Agile – Project management

Richard Weber

Richard Weber werkt sinds 1996 dagelijks met hart en ziel aan het uitdragen, stimuleren en professionaliseren van het boeiende vak van projectmanagement. Sinds de introductie van PRINCE2 in Nederland is hij actief betrokken bij de groei en ontwikkeling en is hij een van de eerste gecertificeerde AgilePM trainers van de Benelux. Verder heeft hij als coach, trainer en projectmanager gewerkt aan projecten bij Naturalis, TomTom en het van Gogh museum.

© 2011 - 2022 Key Result | Alle rechten voorbehouden