MoP® Handboek

MoP is de internationale best practice standaard voor  portfoliomanagement. Portfoliomanagement is een organisatie-inrichtingsvorm waardoor organisaties op een flexibele manier kunnen sturen op de strategische doelstellingen. Toepassing van MoP zorgt voor het inzicht in en het prioriteren en plannen van een (projecten)portfolio van zakelijke veranderingsinitiatieven.

MoP is een verzameling van op elkaar afgestemde strategische processen en beslissingen die samen de meest effectieve balans tussen organisatieverandering en ‘business as usual’ mogelijk maken. Daarbij wordt rekening gehouden met belangrijke ‘constraints’ zoals het adoptievermogen van de organisatie, de verandercultuur en beschikbare capaciteit. Door het goed en helder inrichten van de formele én informele kant wordt een organisatie in staat gesteld optimaal wendbaar te zijn. Besluiten kunnen worden genomen door de heldere en objectieve informatie, waardoor de implementatie van de strategie succesvoller wordt.

99,00 excl. btw

© 2011 - 2024 Key Result | Alle rechten voorbehouden