Managing Successful Projects with PRINCE2

Inhoud

Er wordt vaak beweerd dat de enige constante in de moderne wereld verandering is. Of die verandering nu gestuurd wordt vanuit een strategisch perspectief, deel uitmaakt van een veranderingsprogramma of een reactie is op een operationele verplichting, de werkwijze voor het realiseren van die verandering blijft hetzelfde namelijk projectmanagement.

Deze nieuwste versie van de methode PRINCE2 legt meer nadruk op de principes die ten grondslag liggen aan succesvol projectmanagement en geeft duidelijke richtlijnen hoe deze principes moeten worden toegepast in de organisatorische context waarin projecten functioneren. Daarmee is het een onmisbaar handboek voor iedereen die wil dat projecten met meer succes worden gemanaged.

De uitdaging voor alle organisaties, of ze nu tot de publieke of de private sector behoren, en of ze nu groot of klein zijn, is het realiseren van veranderingen door het succesvol en consequent managen van projecten. Hierbij voegt de projectmanagementmethode PRINCE2 substantieel waarde toe, erkend als globale standaard voor het uitvoeren van succesvolle projecten.

Kosten

Het boek kost € 99,= per stuk, exclusief BTW en verzendkosten.

99,00 excl. btw

© 2011 - 2023 Key Result | Alle rechten voorbehouden